KSK centrum o.p.s. a Národní potravinová sbírka 2017

Dne 11. listopadu 2017 proběhl 5. ročník  Národní potravinové sbírky, jejímž ústředním mottem je „Potraviny pomáhají“.  Sbírku organizuje Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank, Armádou spásy, NADĚJÍ a Charitou ČR.

Během celého dne mohli zákazníci obchodních řetězců Tesco, Globus, Penny, Kaufland, Albert, Lidl, BILLA, Makro a drogerie dm markt a ROSSMANN darovat trvanlivé potraviny a vybrané druhy drogistického zboží do košíků za pokladnami. Darované zboží putovalo do potravinových bank, které budou potraviny dále distribuovat místním dobročinným organizacím. Tyto organizace bezprostředně pomáhají lidem ohroženým chudobou, například matkám v azylových domech, dětem v dětských domovech, seniorům, lidem s handicapem a lidem bez domova.

Naše organizace KSK centrum o.p.s. Karlovy Vary byla vybrána, aby zajišťovala  NPS 2017 v obchodě Billa v Karlových Varech. Od ranních hodin zaměstnanci naší organizace i přes nepřízeň počasí seznamovali občany s charakterem potravinové sbírky, třídili a balili darované potraviny. Díky solidaritě zákazníků jsme do národní potravinové sbírky přispěli úctyhodnými 530 kilogramy trvanlivých potravin a drogerie, a to i přesto, že obchodní dům Billa je na okraji Karlových Varů, u  výjezdu směrem na Prahu a frekvence nakupujících není tak velká, jako ve velkých obchodních centrech v přístupnějších lokalitách.

Dovolujeme si touto cestou poděkovat všem zákazníkům, kteří nákupem potravin, byť za sebemenší částku, přispěli na dobrou věc a dali tak najevo, že jim osudy lidí, kteří žijí na hranici chudoby, nejsou lhostejné.

Video práce poradny Aš

Statutární město Karlovy Vary nás podporuje

Statutární město Karlovy Vary podpořilo i v roce 2016 naši činnost v oblasti poskytování sociálních služeb. Na zajištění činnosti byla dne 12. 08. 2016 poskytnuta neinvestiční dotace pro jednotlivé služby ve výši:

Na Terénní programy 62.000,- Kč

Na Odborné sociální poradenství  65.000,- Kč

Na Sociálně aktivizační služby opro rodiny s dětmi 112.000,-Kč.

Celková částka neinvestiční dotace tedy činí 239.000,- Kč.

Děkujeme tímto za podporu a svojí každodenní činností zajistíme, že vynaložené prostředky pomohou k poskytování kvalitních služeb pro občany města Karlovy Vary.