Místo poskytování a zázemí sociálních služeb KSK centrum o.p.s.:

Jáchymovská 59/98

360 04 Karlovy Vary Bohatice

info@kskcentrum.cz

datová schránka: eeu5csi

Hlavní kontakt na občanskou poradnu

(odborné sociální poradenství)

+420 603 322 094

poradna@kskcentrum.cz

 Pracovní tým KSK centrum o.p.s.:

 Milan Kováč

ředitel, vedoucí pracovník

+420 724 804 997

m.kovac@kskcentrum.cz

 

 Terénní programy

František Sivák

administrativní pracovník, terénní pracovník

+420 724 802 836

f.sivak@kskcentrum.cz

Miloslava Tomášková

terénní pracovník v sociálních službách

+420 608 702 199

m.tomaskova@kskcentrum.cz

 

Jakub Tomášek

terénní pracovník v sociálních službách

+420 607 023 128

j.tomasek@kskcentrum.cz

 

Martina Štruncová

terénní pracovník v sociálních službách

+420 608 881 859

m.struncova@kskcentrum.cz

 

Natálie Bezdíčková

terénní pracovník v sociálních službách

+420 774 979 013

n.bezdickova@kskcentrum.cz

 

Mgr. Světlana Davidová

terénní sociální pracovník

+420 605 306 147

s.davidova@kskcentrum.cz

 Odborné sociální poradenství

Mgr. Jiří Pilař

vedoucí Občanské poradny, vedoucí sociální pracovník, pracovník projektu

+420 606 942 590

j.pilar@kskcentrum.cz

 

Božena Haindlová, DiS.

pracovník v sociálních službách poradce

+420 608 742 209

b.haindlova@kskcentrum.cz

 

Jaroslav Jašek, DiS.

sociální pracovník poradce

+420 608 496 069

j.jasek@kskcentrum.cz

 

Jana Tomášková

pracovník v sociálních službách poradce

+420 725 972 387

j.tomaskova@kskcentrum.cz

 

Jana Dvořáková

pracovník v sociálních službách poradce

+420 725 443 609

j.dvorakova@kskcentrum.cz

 

Mgr. Pavel Rybář

 

právník

SASRD

 Eva Němejcová, DiS.

sociální pracovník SASRD

+420 725 309 729

e.nemejcova@kskcentrum.cz

 

Mgr. Eva Kunešová

sociální pracovník SASRD

+420 608 778 122

e.kunesova@kskcentrum.cz

 

Ivana Nováková

pracovník v sociálních službách SASRD

+420 608 747 641

i.novakova@kskcentrum.cz

 

 Projekt

Věra Sládková, DiS.

pracovník na projektu

+420 775 556 110

v.sladkova@kskcentrum.cz

projekt@kskcentrum.cz