Relace v Českém rozhlasu 2017

Obsah rozhlasové relace ZDE

Stav pochval pro pracovníky Občanské poradny ke dni 14.07.2017

Za období od 16.02.2016 do 16.12.2016 obdrželi pracovníci Občanské poradny KSK centrum o.p.s. Karlovy Vary celkem 7 pochval od uživatelů sociální služby odborné sociální poradenství.

Za období od 20.01.2017 do 14.07.2017 obdrželi pracovníci Občanské poradny KSK centrum o.p.s. Karlovy Vary celkem 4 pochvaly od uživatelů sociální služby odborné sociální poradenství.

Obsahem byla zejména účinná emocionální podpora a pomoc, účinná pomoc v oblasti řešení dluhů, spotřebitelské problematiky a právní pomoci. Byl oceněn lidský a vstřícný přístup pracovníků Občanské poradny k řešení náročné životní situace uživatelů našich sociálních služeb.

Pochvaly jsou evidovány v Knize pochval, která je k dispozici u poskytovatele sociální služby KSK centrum o.p.s..

Naši pracovníci za projevené pozitivní zpětné vazby na naši činnost děkují.


Starší »