Odborné sociální poradenství (Občanská poradna)

MHD:  linka č. 19 (Tržnice – Dalovice – Tržnice), zastávka Elektrosvit

Místo poskytování služby:  Jáchymovská 59/98, 360 04 Karlovy Vary Bohatice

 

+420 603 322 094

Skype: poradna@kskcentrum.cz 

email: poradna@kskcentrum.cz

informační leták ke stažení zde

Řešené potřeby uživatelů služeb jsou uvedeny v Regionální kartě služeb - odkaz ZDE.

Provozní doba

Ambulantně:

Po, St, Čt    10:00 – 15:00 hod.  pro objednané

Út     10:00 – 15:00 hod.  

                Terénní forma:                 

Út - Čt      10:00 – 15:00 hod.   pro objednané

Pá   10:00 – 15:00 hod. administrativa

V případě potřeby poskytování služby uživatelům  po dohodě i mimo výše uvedenou pracovní dobu.

Společnost je vedená v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Plzni oddílu O, vložce číslo 292.

Číslo účtu: 35-5007780217/0100, Komerční banka a.s.

Sociální služba je poskytována v roce 2020 za finanční podpory Karlovarského kraje.

Účelově určená dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, poskytnutá Karlovarskému kraji ze státního rozpočtu na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb ve výši 3.020.900,- Kč.

Účelově určená dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru ve výši 10.000,- Kč.

Dofinancování sociálních služeb z vlastních zdrojů Karlovarského kraje ve výši 462.500,- Kč.

Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí v hlavě I díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

V roce 2020 je služba odborného sociálního poradenství na území ORP Karlovy Vary podpořena z prostředků Statutárního města Karlovy Vary finanční dotací ve výši 100.000,- Kč.

V roce 2020 je služba odborného sociálního poradenství na území města Kynšperk nad Ohří podpořena finanční dotací z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří ve výši 20.000,- Kč.

V roce 2020 jsou poskytované služby odbroného sociálního poradenství na území obce Lomnice podpořeny finanční dotací 20.000,- Kč z rozpočtu obce Lomnice.

V roce 2020 jsou poskytované služby odbroného sociálního poradenství na území ORP Ostrov podpořeny finanční dotací 20.000,- Kč z rozpočtu města Ostrov.

V roce 2020 jsou poskytované služby odbroného sociálního poradenství na území Ašska podpořeny finanční dotací 31.000,- Kč z rozpočtu města Aš.