Odborné sociální poradenství (Občanská poradna)

MHD:  linka č. 19 (Tržnice – Dalovice – Tržnice), zastávka Elektrosvit

Místo poskytování služby:  Jáchymovská 59/98, 360 04 Karlovy Vary Bohatice

 

+420 603 322 094

Skype: poradna@kskcentrum.cz 

email: poradna@kskcentrum.cz

informační leták ke stažení zde

Řešené potřeby uživatelů služeb jsou uvedeny v Regionální kartě služeb - odkaz ZDE.

Provozní doba

V souladu s nařízením Vlády ČR přechází s okamžitou platností zatím do 04. 04. 2020 Občanská poradna na režim vyřizování potřeb uživatelů služby formou telefonické poradenské služby.

Další kroky od 06. 04. 2020 budou stanoveny dle aktuální situace.

 

Ambulantně:

Po, St, Čt    10:00 – 15:00 hod.  pro objednané

Út     10:00 – 15:00 hod.  

                Teréní forma:                 

Út - Čt      10:00 – 15:00 hod.   pro objednané

Pá   10:00 – 15:00 hod. administrativa

V případě potřeby poskytování služby uživatelům  po dohodě i mimo výše uvedenou pracovní dobu.

Společnost je vedená v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Plzni oddílu O, vložce číslo 292.

Číslo účtu: 35-5007780217/0100, Komerční banka a.s.

Sociální služba je poskytována v roce 2019 za finanční podpory Karlovarského kraje.

Účelově určená dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, poskytnutá Karlovarskému kraji ze státního rozpočtu na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb ve výši 3.373.300,- Kč.

Z rozpočtu Karlovarského kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb ve výši 318.700,- Kč.

Účelově určená dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru ve výši 10.000,- Kč.

Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí v hlavě I díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

V roce 2019 je služba odborného sociálního poradenství na území ORP Karlovy Vary podpořena z prostředků Statutárního města Karlovy Vary finanční dotací ve výši 117.000,- Kč.

V roce 2019 je služba odborného sociálního poradenství na území města Kynšperk nad Ohří podpořena finanční dotací z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří ve výši 15.000,- Kč.

V roce 2019 jsou poskytované služby odbroného sociálního poradenství na území obce Lomnice podpořeny finanční dotací 10.000,- Kč z rozpočtu obce Lomnice.

V roce 2019 jsou poskytované služby odbroného sociálního poradenství na území ORP Ostrov podpořeny finanční dotací 40.000,- Kč z rozpočtu města Ostrov.

V roce 2019 jsou poskytované služby odbroného sociálního poradenství na území Ašska podpořeny finanční dotací 15.000,- Kč z rozpočtu města Aš.

V roce 2019 jsou poskytované služby odbroného sociálního poradenství na území Rotavy podpořeny finanční dotací 5.000,- Kč z rozpočtu města Rotava.