Práce v Kynšperku nad Ohří

V Kynšperku nad Ohří započala práce s rodinami.

Foto z doučování v rodině. Příprava na vstup do nultého ročníku ZŠ. 

Práce na rozeznávání barev.