Ukončení projektu „Sanace sociálně znevýhodněných rodin v Karlovarském kraji“.

Projekt pod záštitou EU běžel od 1. dubna 2015 do 31. března 2016. V současné době je sociální služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi realizována především díky dotaci z Karlovarského kraje.

V rámci realizace projektu byla navázána úzká spolupráce mezi pracovníky KSK centrum o.p.s., pracovníky sociálních odborů a základních škol v Karlových Varech, Kynšperku nad Ohří, Habartově a v Horním Slavkově. Především se Základní školou v Habartově funguje nadstandardní spolupráce, kdy pracovnice školy absolvovaly pod vedením odbornice na sanaci rodin paní Věry Bechyňové, DiS.               ze společnosti STŘEP, o. s., Praha - České centrum pro sanaci rodiny - školení pořádané v prostorách společnosti v Karlových Varech.

Činnost pracovnic je zaštítěna orgánem sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Sokolov                   a orgánem sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Karlovy Vary.

Základem úspěchu je dlouhodobá práce s celou širokou rodinou - dětmi, rodiči, prarodiči, ostatními příbuznými, při které se postupně odstraňují problémy související se sociálním vyloučením (nízká vzdělanost, nezaměstnanost, zadluženost, závislosti rodičů, špatný prospěch dětí ve škole, záškoláctví,…).

V průběhu projektu naše společnost v rámci Sanace rodin pracovala celkem se 14 rodinami, z toho v Habartově s 5 rodinami a v Horním Slavkově, Kynšperku nad Ohří a Karlových Varech celkem                     s 9 rodinami.               

Projekt přinesl mimo jiné tyto konkrétní výsledky:

  • zlepšení komunikace rodin s úřady – vyřízení dávek, získání adekvátního bydlení
  • komunikace s Policií ČR – trestní oznámení na neplacení výživného
  • zlepšení prospěchu ve škole – postup do dalšího ročníku - využití pedagoga naší společnosti
  • příprava dítěte na nástup do 1. třídy ZŠ – využití pedagoga naší společnosti (rozeznávání barev, …)
  • pomoc při přijetí dítěte na střední školu
  • komunikace rodičů s pracovnicemi OSPOD – podmíněné odložení odebrání dětí do ústavní péče při spolupráci rodiny s naším terénním pracovníkem
  • nácvik rodičovských kompetencí – aktivní dohled rodičů nad školní přípravou jejich dětí
  • nácvik udržení kladného rodinného finančního rozpočtu
  • ovlivnění klientky k návštěvě odborného lékaře.