Projekty

Spolupráci při realizaci projektu „Spotřebitelské poradenství“

Nositelem projektu je Spolek Asociace občanských poraden

Realizace leden - prosinec 2017.

Cíle projektu:

 1. Zlepšovat informovanost občanů ČR o jejich právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb a o způsobech, jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy.           
 2. V rámci tohoto projektu je ve vybraných občanských poradnách nabízeno a poskytováno občanům spotřebitelské poradenství a bude proveden sběr statistických údajů.

 Činnosti v projektu:

 • Poskytování poradenství v oblasti spotřebitelství.
 • Sběr statistických dat.
 • Zpracování 3. kazuistik k problematice spotřebitelského poradenství za rok projektu.
 • Uspořádání jednoho semináře z oblasti nejčastějších spotřebitelských rizik.
 • Distribuce letáků - ke stažení ZDE

Leden 2016 – prosinec 2016 - „Nevidíme černo-bíle“,

Aktivity projektu:

 1. Individuální doučování dětí – průběžně, po celou dobu trvání projektu
 2. Dramaticko výtvarný kroužek – průběžně, po celou dobu trvání projektu, v listopadu 2016 představení
 3. Semináře -  v rámci projektu budou realizovány 2 semináře, vždy před dětským divadelním představením:
 • Romské tradice – původ Romů a jejich postavení v současné společnosti
 • Romský jazyk, český jazyk – verbální komunikační prostředek
 • Multikulturalismus, rasismus, xenofobie – historie a současnost

Poskytnutá dotace z MŠMT ČR: 200.000,- Kč

Červenec 2016 - prosinec 2016 - Projekt „Víme, známe, umíme." 

Cíle projektu:

 • Poskytnout účastníkům projektu, žákům 2. stupně ZŠ, populárně naučnou formou seminářů informace z oblasti první pomoci a drogové problematiky.
 • Podpořit zdravý životní styl a zájem účastníků o svoje okolí.
 • Poskytnout základy pro správnou reakci na různé krizové a život ohrožující situace.
 • Podat informaci o nebezpečí a škodlivosti drog a jejich užívání a eliminovat případný abúzus těchto látek.

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Karlovarského kraje z dotace odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje částkou 50.000,- Kč.

V rámci realizace projektových aktivit bylo uspořádáno celkem 12 přednášek, tedy 24 vyučovacích hodin,  na celkem 4 školách v rámci Karlovarského kraje s účastí celkem 189 žáků.

O besedy byl mezi žáky i mezi pedagogy značný zájem. V průběhu realizace se prokázala nutnost osvěty na ZŠ a to jak v oblasti první pomoci, tak i v oblasti drogové problematiky. 

Z výstupů a ohlasů je zřejmé, že projekt splnil svůj účel a je vhodné jej rozšířit i na další ZS v rámci Karlovarského kraje.

Duben 2015 – březen 2016 – Projekt „Sanace sociálně znevýhodněných rodin v Karlovarském kraji“ - podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů - www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. Finanční dotace 996 944,- Kč.

2015 SANACE RODIN ZA PODPORY KOMUNITY - Projekt z programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce na rok 2015 Úřadu vlády ČR - finanční dotace 500.000,- Kč

2014 OBČANSKÁ PORADNA - Projekt z programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce na rok 2014 Úřadu vlády ČR - finanční dotace 600.000,- Kč

2014 PREVENCE PROTI ŠIKANĚ A NÁSÍLÍ II - Projekt na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality Karlovarského kraje 

2013 PREVENCE PROTI ŠIKANĚ A NÁSÍLÍ - Projekt na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality Karlovarského kraje 

2009 RVZRK – Pozdvižení života Romů v Karlovarském kraji

2009 MŠMT – Sportem ke vzdělání mládeže

Projekt Víme, známe, umíme

Donátorem projektu je ČSOB formou "Jarní výzvy 2017"

Realizace leden - prosinec 2017.

Poskytnutá dotace cca 40.000,- Kč, z vlastních zdrojů 10.000,- Kč.

Cíl projektu:

Poskytnout účastníkům projektu, žákům 2. stupně ZŠ, populárně naučnou formou seminářů informace z oblasti první pomoci a drogové problematiky. Podpořit zdravý životní styl a zájem účastníků o svoje okolí. Poskytnout základy pro správnou reakci na různé krizové a život ohrožující situace. Podat informaci o nebezpečí a škodlivosti drog a jejich užívání a eliminovat případný abúzus těchto látek.

Popis projektu:

Projekt reaguje na současnou situaci, kdy žáci na 1. a 2. stupni ZŠ neumí základy první pomoci a nejsou vedeny k zájmu o svoje okolí, mají zkreslené představy o riziku užívání měkkých a tvrdých drog. Projekt propojuje obě oblasti tak, že žáci ZŠ z města Karlovy Vary budou navštěvovat místní pobočku Českého červeného kříže, u ZŠ mimo území města Karlovy Vary v prostorách školy, kdy se v časovém úseku 1,5 hodiny seznámí se základy první pomoci, způsoby reagování na různé krizové a život ohrožující situace a dále formou interaktivní besedy a seznámí se také se základy drogové problematiky. Obě části budou zajištěny fundovanými odborníky, kteří jsou jednak lektory a dále i praktici v uvedených oborech. Kontakt se školami, příprava jednotlivých setkání a zajištění účastníků bude realizováno pracovníky, kteří budou podporovat logisticky celý projekt. Plánovaný počet přednášek 20, počet účastníků na základě přítomného počtu žáků a pedagogů.