Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD)

MHD:  linka č. 19 (Tržnice – Dalovice – Tržnice), zastávka Elektrosvit

Zázemí služby:  Jáchymovská 59/98, 360 04 Karlovy Vary Bohatice

V souladu s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 97 ze dne 16. března 2020 o přijetí krizového opatření, článek I. odst. 3. byla od
18. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu pozastavena činnost služby SASRD.

+420 724 804 997

info@kskcentrum.cz

informační leták ke stažení zde

Řešené potřeby uživatelů služeb jsou uvedeny v Regionální kartě služeb - odkaz ZDE.

Provozní doba

Po - Čt   09:00 – 15:00 hod. práce v terénu

Pá   09:00 – 15:00 hod. administrativa

Společnost je vedená v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Plzni oddílu O, vložce číslo 292.

Číslo účtu: 35-5007780217/0100, Komerční banka a.s.

Sociální služba je poskytována v roce 2019 za finanční podpory Karlovarského kraje.

Účelově určená dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, poskytnutá Karlovarskému kraji ze státního rozpočtu na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb ve výši 2.973.600,- Kč.

Z rozpočtu Karlovarského kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb ve výši 377.000,- Kč.

Účelově určená dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru ve výši 10.000,- Kč.

Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí v hlavě I díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

V roce 2019 je služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území ORP Karlovy Vary podpořena z prostředků Statutárního města Karlovy Vary finanční dotací ve výši
107.000,- Kč.

V roce 2019 je služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území města Kynšperk nad Ohří podpořena finanční dotací města Kynšperk nad Ohří ve výši 5.000,- Kč.

V roce 2019 jsou poskytované služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmií na území ORP Ostrov podpořeny finanční dotací 30.000,- Kč z rozpočtu města Ostrov.

V roce 2019 je služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území města Rotava podpořena finanční dotací města Rotava ve výši 5.000,- Kč.