Terenní programy

MHD:  linka č. 19 (Tržnice – Dalovice – Tržnice), zastávka Elektrosvit

Zázemí služby:  Jáchymovská 59/98, 360 04 Karlovy Vary Bohatice

 

+420 724 804 997

info@kskcentrum.cz

informační leták ke stažení zde

Řešené potřeby uživatelů služeb jsou uvedeny v Regionální kartě služeb - odkaz ZDE.

Provozní doba

Po - Čt   08:00 – 16:00 hod. práce v terénu

Pá   08:00 – 16:00 hod. administrativa

 

Společnost je vedená v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Plzni oddílu O, vložce číslo 292.

Číslo účtu: 35-5007780217/0100, Komerční banka a.s.

Sociální služba je poskytována v roce 2017 za finanční podpory Karlovarského kraje.

Neinvestiční dotace 2.684.500,- Kč.

Účelová neinvestiční dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací ve výši 388.500,- Kč.

Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí v hlavě I díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

V roce 2017 je služba odborného sociálního poradenství na území ORP Karlovy Vary podpořena z prostředků Statutárního města Karlovy Vary finanční dotací ve výši 90.000,- Kč.

V roce 2017 jsou poskytované služby odbroného sociálního poradenství na území Ašska podpořeny finanční dotací 5.000,- Kč z rozpočtu města Aš.